CLM Graphic

GLS_7833

ปฐมบท

ในเดือน เม.ย. – พ.ค. ของทุกปีศูนย์บรรณสาร ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ในมวล. จะคึกคักเต็มไปด้วยเด็กน้อย พี่โต ที่มีโอกาศได้พักผ่อนจากการปิดเทอมใหญ่ในภาคฤดูร้อน

ศูนย์บรรณสาร ฯ เห็นว่าควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่น้อง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะนอกห้องเรียน โครงการ CLM Graphic  Camp จึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีจุดประสงค์คืออบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิกต่าง ๆ

เริ่มต้นโครงการ

            ในปีแรก เราทดลองตลาดโดยการอบรมการใช้โปรแกรม Illustrator ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยก่อนซึ่งผลตอบรับเป็นไปด้วยดี  เราจึงเดินหน้าอบรม “สร้างรูปสวย การ์ตูน ด้วยโปรแกรม Illustrator เมื่อวันที่ 7-9 เม.ย. 2553 ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ

ปีที่ 2 จัดอบรม “การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับเยาวชนด้วยโปรแกรม Adobe Flashและในครั้งนี้ชื่อโครงการ CLM Graphic  Camp คงเหลือเพียง  CLM Graphic เนื่องจากมีผู้ปกครองหลายท่านโทร.สอบถามตั้งแต่การอบรมครั้งที่แล้วว่ามีค้างคืนหรือเปล่าทางเราจึงตัดคำว่า Camp ออกซะ

ปีที่ 3 ปีนี้เราเปลี่ยนแนวหันมาจับตลาดผู้ใหญ่ จัดการอบรมถ่ายภาพเบื้องต้น ใช้ชื่อว่า “ถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้ง่ายได้ภาพจริง”

เย้ ครั้งที่ 4 แล้ว

            ปีที่ 4 ได้ผ่านพ้นไปหมาด หมาด เมื่อ 22 – 26 เม.ย. ที่ผ่านมานี้เองเป็นการอบรมให้กับน้อง ฯ เด็กน้อย และพี่โต นั่นคือ “การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว สำหรับเยาวชนด้วยโปรแกรม Pivotทีแรกตั้งใจจะรับเพียง 20 คนแต่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากจึงขยายจำนวนรับเพิ่มเป็น 31 คน การอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาอบรมในช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นให้น้อง ๆ ได้ปล่อยจินตนาการอย่างเต็มที่ บรรยากาศการเรียนแบบสบาย สบาย ยึดหลัก เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย ทำได้จริง

และผลงานด้านล่างนี้คือผลงานของน้อง ๆ ที่เข้ามาร่วมอบรมครับผม แล้วปีหน้าคงมีโอกาศได้เจอกันอีกน่ะครับ

ผลงานของน้อง ๆ ที่ร่วมโครงการ CLM Graphic ครั้งที่ 4 การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับเยาวชนด้วยโปรแกรม pivot

ผลงาน  น้องวาวา วาสิตา  ด่านสกุล

ผลงาน น้องเฟิร์ส ภูริพัฒน์ เพชรกาฬ

ผลงาน น้องพี จิรพนธ์  พนาลี

ผลงาน  น้องพิมพ์ เพ็ญพิสุทธ์ บัวผัน

ผลงาน  น้องใบเตย ญาณิศา สมจิตร

ผลงาน น้องนิธาน ชูสุวรรณ

ผลงาน น้องแพรว ณัฐฐาพร  พนาลี

ผลงาน น้องช่อเอื้อง อุศิมา  ดีชู

ผลงาน น้องจิรเดช หยาหยัน

ผลงาน น้องเนเน่ ญาณิษา หาญใจ

ผลงาน น้องปรีม สิรวิชญ์  โสนารถ

ผลงาน น้องเบลล์ ศิรดา จิตรมานะศักดิ์

ผลงาน น้องใบยอ สายธารทอง มนต์แก้ว

ผลงาน น้องฟิก รฐนนท์ หยาหยัน

ผลงาน น้องrich ธีรธัช  กาญจนวงศ์

ผลงาน น้องวงศกร  สุทธิรักษ์

ผลงาน น้องวทันยา ปัญญา

ผลงาน น้องแก้ว ฐิติชญา  สุขน้อย

ผลงาน น้องprin ปรินทร นุ่นสังข์

ผลงาน น้องกำปั้น กฤติน  เบ็ญจธรรมรักษา

ผลงาน น้องtangkwa ทอฝัน ช่วยชู

ผลงาน น้องnuttawat ณัฐวัตร  ประทุมทอง

ผลงาน น้องmarkkum พสิษฐ์  สร้อยสนธิ์

ผลงาน น้องตูน เพ็ญพิสุทธ์  ปลอดชูแก้ว

ผลงาน น้องตาลลี้ จริสรา สมจิตร

ผลงาน น้องอัศมี  วัลลีย์

ผลงาน น้องโรส จารุภา  กาญจนวงศ์

ผลงาน น้องpilasinee พิลาสิณี กาฬสุวรรณ

ผลงาน น้องนาวาวีร์  วัลลีย์

ผลงาน น้องจิว วิริทธิ์พล  จิวเลิศสกุล

Advertisements