ชีวิตใหม่

ชีวิตใหม่

วิกรม กรมดิษฐ์

เรียบเรียง : ประภัสร เสวิกุล

ชีวิตใหม่-B77962

การเดินทางไกลโดยใช้รถยนต์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การเดินทางไกลโดยใช้รถยนต์ข้ามประเทศ ใคร ใคร ก็ทำกัน การเดินทางไกลข้ามประเทศโดยใช้รถบ้าน เอ๊ะแปลกดี และผู้เดินทางในครั้ังนี้คือ วิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ นับเป็นเรื่องราวที่ใคร ฯ ก็อยากรู้

วิกรม กรมดิษฐ์ ชื่อนี้ไม่ต้องขยายความมาก มีชีวิตที่น่าสนใจ ถึงขนาดมีผู้ นำเรื่องราวของเขาเสนอเป็นลครทีวีมาแล้ว   เรื่องราว ของการเดินทางข้ามประเทศโดยใช้รถบ้าน เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ  การเดินทางครั้งนี้มิใช่การพักผ่อนอย่างเดียว แต่เป็นการเดินทางควบคู่กับการทำงาน คุณวิกรมได้เนรมิตรถบ้านให้เป็นที่ทำงานเคลื่อนที่ เดินทางเป็นกองคาราวาน จุดมุ่งหมายคือพิชิตประเทศในลุ่มน้ำโขง โดยมีปลายทางคือประเทศจีน

การเดินทางในครั้งนี้ส่วนลึกของคุณวิกรมคือการตามล่าความฝัน ทำความฝันให้เป็นจริง นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้ว สิ่งหนึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือ การประเมินเพื่อนบ้านในมุมมองของนักธุรกิจเปรียบเทียบสิ่งที่พบเห็นกับเมืองไทยในเรื่องความพร้อม ในการก้าวเข้าสู่สมาชิกสมาคมอาเซียน แง่มุมต่าง ฯ ที่ผ่านการพบเห็นถูกนำมาแปรเป็นข้อมูล วิเคราะห์ถึงสภาพของไทย ที่ต้องเตรียมตัวอย่างหนักหน่วงในการก้าวเข้าสู่ประชาคมในปี 2558

และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านตาคุณวิกรม ได้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษรมายังผู้อ่าน พบความสนุก หลากหลายเรื่องราว ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากหนังสือเดินทางทั่วไป หากท่านแวะที่ร้านสะดวกซื้อ จะเห็นหนังสือเล่มนี้ วางเด่นชวนให้หยิบมาอ่าน นี้เป็นกลวิธีในการขายที่ทำให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคง่ายที่สุด

ศูนย์บรรณสาร ฯ มีหนังสือดี ดี ให้ท่านได้อ่าน เล่มนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

Advertisements